Schrijf je in voor een gratis 30 minuten WordPress website scan

Je krijgt een rapport met mijn bevindingen en wat advies om je website naar 2024 te brengen!

Onderdelen van het rapport, indien van toepassing en in volgorde van prioriteit:

  • Updates met betrekking tot WordPress, thema’s, plug-ins
  • Verbetering van de veiligheid
  • Snelheidsverbetering
  • Algemene modernisering
  • Niet-werkende formulieren, links, e.d.
  • Overig wat mij opvalt

Kleine kanttekening: ik heb inloggegevens nodig van je website. Ik zal dit vertrouwelijk behandelen en geen wijzigingen aanbrengen aan je website.

Logo Virtual Venture